Klussen

Bent u van plan om zelf te gaan klussen aan uw woning? Dat kan. Maar neem wel eerst contact met ons op. U bent namelijk verplicht vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Compaen. We bekijken per aanvraag of een voorgenomen verandering aan de woning uitgevoerd mag worden. Wat u misschien mooi vindt, vindt een nieuwe huurder mogelijk geen meerwaarde. Daarom is het van belang om te weten dat dit soort werkzaamheden alleen mogen plaatsvinden na schriftelijke toestemming. Veranderingen mogen daarbij geen gevaar, overlast of hinder opleveren. 

Kwaliteitseisen

Wij beoordelen elke aanvraag aan de hand van kwaliteitseisen en voorwaarden. We kijken dan bijvoorbeeld naar de volgende zaken:

 • Kwaliteit en onderhoudsgevoeligheid van gebruikte materialen.
 • Veiligheid (installaties mogen bijvoorbeeld alleen aangelegd worden door een erkend bedrijf).
 • De eisen van nutsbedrijven en het bouwbesluit.
 • Technische maar ook esthetische uitvoering van de werkzaamheden.
 • De gevolgen voor de verhuurbaarheid.

Zodra wij uw aanvraag met alle nodige gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen tien werkdagen een schriftelijk antwoord. Bij onduidelijkheden, kan een van onze medewerkers de situatie ter plaatse nog met u bespreken.

Als de verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en voorwaarden, verleent Compaen u toestemming (definitief of tijdelijk). Bij definitieve toestemming mag u bij verhuizing de verandering in de woning laten zitten, mits de aanpassing op dat moment nog steeds voldoet aan de eisen en voorwaarden. Uiteraard heeft u het recht om de aanpassing te verwijderen. Eventuele schade dient u wel te herstellen. Bij tijdelijke toestemming neemt Compaen de verandering aan het einde van de huurperiode niet over. Ook de nieuwe huurder mag de verandering niet overnemen. U dient dan de verandering zelf te verwijderen en de woning in goede  staat op te leveren dan wel de standaardvoorziening terug te brengen.

Wanneer wij de aanvraag afwijzen, zullen we uitleggen waarom we dat doen. We kunnen u eventueel helpen bij het aanpassen van uw plannen. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken volgens de gebruikelijke procedure klachten en geschillen zoals vermeld op deze website. 

Onderhoud

Als u iets verandert aan uw woning moet u zelf zorgen voor het onderhoud aan en het vervangen van de veranderingen. Alle kosten en risico's zijn voor uw rekening. Denk hierbij ook aan aansprakelijkheid voor gebreken en aanvullende (opstal)verzekeringen.

Tegemoetkoming in kosten

Compaen beoordeelt bij vertrek de verandering op kwaliteitseisen, technische staat en onderhoudsstaat. Voor de tegemoetkoming in kosten zijn maximumbedragen vastgesteld en gebaseerd op materiaalkosten (geen arbeidskosten). Compaen verstrekt alleen een tegemoetkoming in de kosten als het een verandering betreft die leidt tot een verhoging van de kwaliteitswaardering en in de huur kan worden opgenomen.

Advies

Het is altijd zinvol om contact met ons op te nemen als u van plan bent te gaan klussen. Compaen adviseert u graag en daarmee voorkomt u vervelende verrassingen. Als veranderingen niet voldoen aan onze eisen en voorwaarden, dan moet u ze namelijk terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Doet u dat niet, dan laat Compaen dit doen voor uw rekening.

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.