Gezamenlijke Geschillencommissie

De woonwensen van onze klanten staan centraal. Toch kan het zijn dat er iets fout gaat en dat huurders ontevreden zijn. Heeft u klachten? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar laat het ons snel weten. Samen proberen we uw klacht op te lossen.

Helaas lukt het niet altijd om de onvrede bij een huurder weg te nemen. In dat geval kunnen huurders de stap maken naar de Regionale Geschillencommissie (RGC). De leden van deze commissie zijn onafhankelijk en werken niet bij Compaen. Alle informatie over deze commissie en de manier waarop u uw geschil kunt voorleggen vindt u op hun website .regiogeschillencommissie.nl.
Voorwaarde is wel dat er in een eerder stadium een schriftelijke klacht is neergelegd bij de directie van Compaen en dat u het niet eens bent met het resultaat. Compaen vindt het belangrijk dat de Regionale Geschillencommissie onafhankelijk en deskundig wordt ondersteund. Daarom hebben wij het secretariaat van de commissie uitbesteed aan Goed Wonen in Gemert. Dit is een onafhankelijke partij met ruime kennis op het gebied van klachtafhandeling bij woningcorporaties.

Heeft u geen internet? Dan kunt u het geschillenformulier opvragen bij Compaen en sturen wij u het formulier toe.
 

Huurcommissie

De huurcommissie is onafhankelijk en doet uitspraak bij geschillen die over huur en verhuur van huurwoningen gaan. Bijvoorbeeld: huurverhoging, weigering door verhuurder om onderhoud uit te voeren, servicekosten etc.

In Nederland kunnen zowel huurders als verhuurders een beroep doen op de huurcommissie. Een uitspraak van de huurcommissie is bindend, tenzij huurder of verhuurder binnen twee maanden na uitspraak in beroep gaat bij de kantonrechter.

Secretariaat huurcommissie: 
Postbus 1695, 
2500 BL ’s-Gravenhage, 
Tel. 0800-488 72 43

 

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.