Integriteitscode

Integriteitscode en klokkenluidersregeling

Compaen wil een betrouwbare partner voor haar klanten en relaties zijn. Tegelijkertijd wil zij haar medewerkers beschermen tegen (negatieve) beïnvloeding door derden. Daarvoor zijn we in ons denken en doen bewust van integriteit.

Integriteit staat voor onkreukbaar en onomkoopbaar. Iedereen die werkzaamheden verricht in naam van Compaen maakt afwegingen die het algemene belang en het belang van Compaen dienen. Integriteit staat bij Compaen ook voor: betrouwbaar, open, transparant en respectvol. We geven zowel intern als extern openheid over het doen en laten.

Compaen heeft als woningcorporatie een maatschappelijke taak; het zorgen voor goede huisvesting voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Dat vraagt om professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie.

Compaen gaat er van uit dat iedereen die in naam van Compaen handelt net zo integer is. We gaan dus uit van vertrouwen in de leden van de Raad van Comissarissen, directie, medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden en andere betrokkenen. Daarnaast gaan we er van uit dat onze zakelijke relaties en relaties die opdrachten in onze naam uitvoeren, ook integer zijn.

We zijn ons er echter van bewust dat ieder van ons voor situaties geplaatst kan worden waar niet altijd een kant-en-klaar antwoord op te geven is. Dit grijze gebied is de aanleiding om deze gedragscode op te stellen. Het is belangrijk dat de afspraken bij alle betrokkenen bekend zijn. Dat schept duidelijkheid voor onszelf en voor de klanten en relaties waar we contacten mee hebben.

De volledige tekst van de code vindt u hier.

Hier vindt u de tekst van onze klokkenluidersregeling.

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.